شرایط مهاجرت پدربزرگ و مادربزرگ به کانادا از طریق شما

شرایط مهاجرت پدربزرگ و مادربزرگ به کانادا از طریق شما
 • ۱۳ / مرداد
 • ۱۳۹۸

شرایط مهاجرت پدربزرگ و مادربزرگ به کانادا از طریق شما

قبل از درخواست، باید بدانید چه مقدار پول برای حمایت از آنها دارید. شما باید در درخواست خود ثابت کنید که مقدار درآمد گفته شده را دارید. را دارید.

درصورتی می توانید از والدین، پدربزرگ و مادربزرگ خود حمایت مهاجرتی کنید که شرایط زیر را داشته باشید:

 • حداقل 18 ساله باشید
 • ساکن کانادا باشید
 • یک شهروند کانادایی باشید یا باید اقامت دائمی کانادا را داشته باشید.
 • باید پول کافی برای سرپرستی از افرادی که می خواهید حمایت کنید داشته باشید.
  • باید برای اثبات درآمد خود مدارکی ارائه دهید.

شرایط مهاجرت پدربزرگ و مادربزرگ برای اقامت در کانادا به جز ایالت کبک

برای اینکه بتوانید حامی مهاجرتی باشید، شما باید قول بدهید که از لحاظ مالی از این افراد برای مدت زمان مشخصی حمایت خواهید کرد. این تعهد یک وظیفه است.  ;iاین وظیفه شما را دربرابر مسئولیت های زیر متعهد می داند:

 • شما باید به مدت 20 سال از زمانی که آنها ساکنان دائمی کانادا می شوند، حمایت مالی کنید.
 • کسانی که حمایتشان می کنید باید هرگونه حمایت اجتماعی که دریافت کرده اند (پولی که از سوی دولت پرداخته شده) را به موقع بازگردانند
 • همچنین، شما و اعضای خانواده تان، باید با مسئولیت های خاصی در طول این دوره تعهد موافقت کنید. دولت کانادا این را قرارداد حمایتی می نامد.قرارداد حمایتی به این معناست که:

شما باید نیازهای اصلی اعضای خانواده تان را فراهم می کنید

فردی که شما حمایتش می کنید، باید تمام تلاش خود را برای حمایت از خود و اعضای خانواده خود انجام دهد.

هنگامی که برای مهاجرت به کانادا از طریق پدربزرگ و مادربزرگ اقدام می کنید، شما باید فرمی را امضا کنید که شامل تعهد و قراداد حمایت از آن افراد باشد.
اگر شما ساکن کِبک هستید

پس از تأیید شما به عنوان حامی مالی، شما باید با شرایط حمایتی مهاجرت به کبک آشنا باشید. وزارت مهاجرت کبک، درآمد شما را ارزیابی خواهد کرد. همچنین باید یک قرارداد با استان کبک تنظیم کنید.

چه کسانی نمی توانند از مهاجرت والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ خود حمایت کنند.

اگر شما فاقد شرایط زیر باشید، نمی توانید از خانواده ی خود حمایت کنید:

 • اگر زیر 18 سال باشید.
 • اگر زمانی که درخواست حمایت از آنها می کنید و تا زمانی که آنها شهروند ثابت می شوند، شما ساکن کانادا نباشید.
  • زمانی که درخواست خود را ارائه می دهید تا زمانی که تصمیم گیری در مورد درخواست شما صورت گیرد، آدرس سکونت اصلی شما باید در کانادا باشد.
 • اگر شهروند دائمی کانادا نباشید،.
 • دارای اقامت موقت باشید، که این به آن معنی است که شما ویزای توریستی، تحصیلی یا کاری داشته باشید.
 • درخواست اقامت دائمی شما هنوز در حال بررسی باشد.
  • زمانی که درخواست حمایت خود را ارائه می کنید باید اقامت دائم داشته باشید.
 • اگر اثبات درآمد شما نشان دهد که پول کافی برای حمایت از افرادی که می خواهید به آنها کمک کنید، ندارید.

شما واجد شرایط حمایت از پدر و مادر خود نخواهید بود در صورتی که:

 • در زندان یا بازداشتگاه باشید
 • اگر موارد زیر را پرداخت نکرده باشید
  • وام مهاجرت
  • ضمانت نامه ی انجام کار
  • پرداخت کمک های خانوادگی مانند حمایت از فرزند و نفقه که دادگاه معین کرده باشد.
 • زمانی که قرارداد حمایت از شخصی را در گذشته امضا کرده باشید ولی به حمایت خود واقف نباشید
 • اگر اعلام ورشکستگی کرده باشید
 • دریافت کمک های اجتماعی به دلیلی غیر از معلولیت.
 • اگر به جرم خشونت آمیز، هر گونه تعرض به خویشاوند یا هر جرم جنسی در داخل و یا خارج از کانادا محکوم باشید.
 • اخطار اخراج دریافت کرده اید، نمی توانید به طور قانونی در کانادا اقامت داشته باشید و باید کشور را ترک کنید.

ممکن است دلایل دیگری وجود داشته باشد که شما واجد شرایط حمایت از والدین و پدربزرگ و مادربزرگ خود نباشید. ولی درهرصورت اگر دولت کانادا تصمیم گرفته باشد که شما واجد شرایط حمایت نیستید، دلیل آن را به شما خواهد گفت.