نتایج یک مطالعه نشان داد که پیاده روی سریع می تواند منجر به افزایش طول عمر شود

  • صفحه اصلی -
  • مطالب -
  • نتایج یک مطالعه نشان داد که پیاده روی سریع می تواند منجر به افزایش طول عمر شود
نتایج یک مطالعه نشان داد که پیاده روی سریع می تواند منجر به افزایش طول عمر شود
  • ۲۶ / تیر
  • ۱۳۹۸

نتایج یک مطالعه نشان داد که پیاده روی سریع می تواند منجر به افزایش طول عمر شود

نتایج یک مطالعه نشان داد که پیاده روی سریع می تواند منجر به افزایش طول عمر شود
۲۶ تیر ۱۳۹۸ اخبار, متفرقه در
اگر از آن دسته افرادی هستید که هنگام قدم زدن در شهر به همراه دوستانتان، آنها از شما عقب می مانند باید از شنیدن این خبر خوشحال باشید.

مطالعه ای که ماه گذشته توسط کلینیک Mayo انجام شد، ارتباطاتی میان سرعت پیاده روی و امید به زندگی در افراد نشان داد.

این مطالعه مشخص نمود در دسته افرادی با بیوماس (BMI) کمتر از 20 کیلوگرم بر متر مربع، تفاوت میزان امید به زندگی میان کسانی که سریع راه می روند با کسانی که آهسته راه می روند زیاد است به طوری که برای زنان 15 سال و برای مردان 21 سال می باشد.

در این مطالعه فاکتورهایی مثل سرعت راه رفتن، قدرت مقاومت دست ها، BMI، اندازه دور کمر و درصد چربی بدن در افراد مختلف و با هدف تشخیص رابطه‌ میان سرعت راه رفتن و قدرت مقاومت دست با امید به زندگی اندازه گیری شدند.

سرعت راه رفتن توسط شرکت ‌کنندگان ارزیابی گردید و به سه دسته آهسته، متعادل/متوسط و سریع تقسیم بندی شدند.