دانشگاه بادن وورتمبرگ

دانشگاه بادن وورتمبرگ
  • ۰۱ / آبان
  • ۱۳۹۸

دانشگاه بادن وورتمبرگ

دانشگاه بادن وورتمبرگ

هدف و چشم انداز
 دانشگاه دولتی کارآموزی بادن وورتمبرگ (Duale Hochschule Baden-Württemberg) یا (DHBW) اولین موسسه عالی آموزشی در آلمان است که آموزش‌های ضمن اشتغال و مطالعات علمی را ترکیب می‌کند. به همین دلیل پیوند نزدیکی میان آموزش‌های تئوری و عملی ایجاد می‌کند که دو مولفه‌ی اساسی در کارآموزی هستند.

این دانشگاه با حدود 34،000 دانشجو، بیش از 9،000 شرکت همکار و بیش از 145،000 فارغ التحصیل، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات آموزش عالی در ایالت فدرال بادن وورتمبرگ در آلمان شناخته می‌شود.
دفتر رسمی دانشگاه DHBW درشهراشتوتگارت است. ساختار سازمانی این دانشگاه درآلمان منحصربه فرد است زیرا بر اساس سیستم دانشگاه‌های ایالتی آمریکا بنا شده است و شامل دو بخش مرکزی (دفتر مرکزی DHBW) و محلی (دانشکده و پردیس دانشگاهی) است. در 9 دانشکده و 3 پردیس دانشگاهی، طیف گسترده‌ای از برنامه‌های تحصیلات تکمیلی در زمینه تجارت، علوم مهندسی و علوم اجتماعی ارائه می‌شود.

تمام برنامه‌های آموزشی هم در سطح ملی وهم در سطح بین المللی معتبر هستند و به عنوان برنامه‌های آموزشی فشرده در سیستم ECTS ارزشی 120 واحدی دارند. علاوه بر این، دانشگاه DHBW برنامه‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی را همراه با آموزش‌های ضمن اشتغال به صورت یکپارچه ارائه می‌دهد.


کارآموزی در DHBW


ویژگی اصلی کارآموزی ترکیب کردن آموزش‌های تئوری و عملی است. برنامه درسی دانشگاه شامل آموزش عالی و آموزش شغلی در شرکت‌های متعدد است که هدف آن ارائه مهارت‌های علمی و تخصص شغلی است. در این راستا، محتوای آکادمیک کلاس درس با تجربه شغلی در محل کار تکمیل می‌شود، به طوری که شرایط واقعی محیط کار به صورت مداوم اثربخشی کلاس درس را آزمایش می‌کند. و بالعکس.
با استفاده از این استراتژی،DHBW مسیری را دنبال می‌کند تا بعد از تحصیلات دانشگاهی، دانشجویان بتوانند وارد بازار کار شوند. این امر به فارغ التحصیلان اجازه می‌دهد تا چالش‌های شغلی را زودتر تجربه کنند و آینده‌ی شغلی را با موفقیت بسازند.
DHBW ازهمکاری با شرکت‌ها و مؤسسات اجتماعی نیزاستقبال می‌کند. همکاران با هم همکاری می‌کنند تا به طور مداوم "مفهوم مطالعه دوگانه" را توسعه و بهبود بخشیده و به اهداف متقابل دست یابند.
دانشگاه دولتی کارآموزی بادن-وورتمبرگ اولین موسسه آموزش عالی در آلمان است که آموزش‌های عملی را مطابق با برنامه درسی ارائه می‌دهد DHBW.  همانند سیستم دانشگاه ایالتی ایالات متحده سازماندهی شده است و با دانشگاه‌ها و شرکت‌های متعدد در سراسر جهان همکاری می‌کند. این به دانش آموزان اجازه می‌دهد تا بخشی از تحصیلات تئوری یا عملی را در خارج از کشور بگذرانند.

DHBW  با افزودن برنامه‌های آموزشی بین المللی، به تقاضای رو به افزایش برای مشاغل بین المللی پاسخ داده است. در سطح بین المللی تقاضای زیادی برای کارکنان آموزش دیده در تمامی رشته‌ها وجود دارد.

چشم انداز بین المللی

هر 3 دانشکده‌ی دانشگاه DHBW (دانشکده‌های تجارت، علوم مهندسی و علوم اجتماعی) برنامه‌های تحصیلی متنوعی برای تحصیلات تکمیلی در سطوح ملی و بین المللی ارائه می‌دهند. روابط بین المللی از مهم‌ترین جنبه‌های آموزش و ورود به بازار کار در دنیای مدرن است.

این دانشگاه برنامه ھای درسی را با رویکرد بین المللی تنظیم می‌کند و با شرکت ھای متعدد، مؤسسات اجتماعی و دانشگاه ھای مشهور در سراسر دنیا همکاری دارد.

دانشگاه DHBW وضعیت آموزش را به طور منظم بازبینی می‌کند تا برنامه‌های بین المللی ایجاد کند و به موفقیت دست یابد.

این دانشگاه ترکیبی از تجربه‌ی فعالیت شغلی و آموزش‌های به روز را در قالب برنامه‌های آموزش و پژوھش جمعی برای دانشجویان و اساتید ارائه می دھد.

دانشگاه با انتخاب دانشجویان شایسته از طریق شرکت‌های همکار و مؤسسات اجتماعی، اطمینان حاصل می‌کند که دانشجویان هدفمند وممتاز که مشتاق تحصیلات عملی هستند در DHBW تحصیل کنند.